2N úl

Autory úlu 2N jsou včely a pozorování Josefa Nymsy a jeho otce. My jsme pouze určitým prostředníkem, který se snaží ověřit poznatky pana Nymsy. Chceme zkusit, zda jsou pozorování opakovatelná i v našich podmínkách. Na této stránce budeme postupně přidávat naše pozorování.

Je dobré zmínit, jak na 2N úl pohlížíme my. Tento úl je mezi standardními úly velmi atypický. Jeho tvar a velikost vychází z chování včel, kdy jim bylo umožněno stavět dílo dle jejich potřeb bez omezení. Dá se říct, že vyhovuje včelám, ale vnitřním uspořádáním a velikostí plástů nevyhovuje včelaři.

Vnitřní prostor je rozdělený na „plodiště“ a „skladiště“. Plodiště slouží včelám k zajištění zvyšování a udržování populace v době snůšky i mimo ní. Jde o jejich hospodářství, do kterého by jim včelař neměl zasahovat. Skladiště je pak prostor, kde včely ukládají své medné výnosy z hlavní snůšky. Kdybychom tyto dva prostory spojili, dostaneme plást dlouhý cca 90 cm. S takovým plástem by se velmi špatně manipulovalo. Z toho důvodu je plást rozdělen na dvě výše zmíněné části.

Ve skladišti jsou standardní rámky, které je možné jednoduše vyjmout a vytočit v medometu. Zdá se, že je to úl, který může vyhovovat včelám i včelaři. To zřejmě u konvenčních úlů, jak uvádí pan Nymsa, neplatí. Nám jeho úvahy připadají logické, a proto jsme se rozhodli úl sestavit a vyzkoušet. Pojďte pozorovat s námi. Možná se budeme společně divit, co včely dokážou.

Stručný návod a výkresová dokumentace na stavbu 2N úlu zde

Tato stránka vznikla se souhlasem pana Nymsy.

2N-1 r.2020

Toto včelstvo přežilo zimu velmi dobře. V loňském roce se vyrojilo. Letos opět krásně rostlo až do 22. května, kdy se opět vyrojilo. Včely nejsou schopné překonat dolní loučku a protáhnout plásty do dolní části úlu. Pak mají velmi omezený prostor a vyrojení je jen otázkou času. Máme tedy pěkný roj a uvidíme co bude příští rok.

2N-2 r.2020

Na jaře jsme přivezli vyzimovaný oddělek. Jeho růstová dynamika byla velmi pěkná. Sám si postavil nové dílo na velké rámky do 2N úlu. Do úlu jsme dali nějaké polorámky, aby včely dokázaly stavět v dolní části. Letos na to už nedošlo. Jeden plást v dolní části úlu jsme nalepili na dolní loučku. Uvidíme, zda jim příští rok nějak pomůže. Krmení pak způsobilo další nárůst populace. Včely zazimovaly pěkně silné.

2N-3 r.2020

Tento úl jsme osadili ještě v roce 2019 v srpnu oddělkem. Snažili jsme se jej co nejvíce krmit, aby bylo silné. Letos toto včelstvo jelo tak na půl plynu oproti včelám v 2N-2. Myslíme si, že měly shodnou startovací pozici a podmínky, ale jejich projev byl velmi rozpačitý. Možná jsme pozdním krmením neodchovali dostatek dlouhověkých včel. Včely nerušíme. Uvidíme, co udělají v následujícím roce. Na další rok už chystáme další 2N úl s pořadovým číslem 4.

2N-2 r.2020 kamera

Pro pobavení jsme na tři dny umístili web kameru a udělali pár snímků, jak si včely žijí během dne. Můžete se pokochat.