2N-2 r. 2021
Letos dáváme z časových důvodů na web fotky jen z jednoho 2N úlu. Toto včelstvo bylo z našich dosavadních pozorování nejblíže k popisu pana Nymsy. Letos si dobudovaly kompletně přední část plodiště. Předpokládáme, že by v příštím roce mohly obsadit i zadní část úlu. Včelstvo zazimovalo v poměrně početné kolonii. Jedno včelstvo v 2N úlech zjara přišlo nějakým způsobem o matku. Pokusy o vychování nové selhaly. Tak jsme jej zrušili. Další včelstvo je ve 2N úlu takové neduživé už druhým rokem. Je zajímavé sledovat, že ne všem tento typ úlu vyhovuje. Také se nám poštěstilo odchytit jeden roj, který jsme usadili do nově zhotoveného úlu - štěstí přeje připraveným. Toto včelstvo vypadá také zatím velmi dobře. Těšíme se opět na příští sezónu.
« 1 z 2 »
« 1 z 2 »