2N úl

Autory úlu 2N jsou včely a pozorování Josefa Nymsy a jeho otce. My jsme pouze určitým prostředníkem, který se snaží ověřit poznatky pana Nymsy. Chceme zkusit, zda jsou pozorování opakovatelná i v našich podmínkách. Na této stránce budeme postupně přidávat naše pozorování.

Je dobré zmínit, jak na 2N úl pohlížíme my. Tento úl je mezi standardními úly velmi atypický. Jeho tvar a velikost vychází z chování včel, kdy jim bylo umožněno stavět dílo dle jejich potřeb bez omezení. Dá se říct, že vyhovuje včelám, ale vnitřním uspořádáním a velikostí plástů nevyhovuje včelaři.

Vnitřní prostor je rozdělený na „plodiště“ a „skladiště“. Plodiště slouží včelám k zajištění zvyšování a udržování populace v době snůšky i mimo ní. Jde o jejich hospodářství, do kterého by jim včelař neměl zasahovat. Skladiště je pak prostor, kde včely ukládají své medné výnosy z hlavní snůšky. Kdybychom tyto dva prostory spojili, dostaneme plást dlouhý cca 90 cm. S takovým plástem by se velmi špatně manipulovalo. Z toho důvodu je plást rozdělen na dvě výše zmíněné části.

Ve skladišti jsou standardní rámky, které je možné jednoduše vyjmout a vytočit v medometu. Zdá se, že je to úl, který může vyhovovat včelám i včelaři. To zřejmě u konvenčních úlů, jak uvádí pan Nymsa, neplatí. Nám jeho úvahy připadají logické, a proto jsme se rozhodli úl sestavit a vyzkoušet. Pojďte pozorovat s námi. Možná se budeme společně divit, co včely dokážou.

Stručný návod a výkresová dokumentace na stavbu 2N úlu zde

Tato stránka vznikla se souhlasem pana Nymsy.

Fotky 2018/2019 - počátek

Chov ve 2N úlu byl zahájen 19.5.2018 oddělkem na 4 rámcích.

Fotky 2019 - jarní vývoj

Již během ledna včely začaly zvětšovat svoji kolonii. Od února do března zaplnily prostor dvou nástavků v přední plodišťové části a začaly obsedat asi 1/4 zadních plástů.

Fotky 2019 - jaro

V dubnu se poměrně dost oteplilo a včely začaly velmi rychle nabývat na síle. Do konce dubna se začaly prověšovat do prostoru pod dolní loučky v části plodiště. Pak přišla poměrně chladná první polovina května, kdy se včely stahovaly do úspornějšího chomáče. V úle je vidět i vlhkost, kterou popisuje pan Nymsa. Není tak značná, jak popisuje. V zadní části obsedají 1/2 délky.

Zdá se, že si letos měsíc duben a květen prohodily počasí.

Fotky 2019 - jaro/léto

V druhé dekádě května se včelstvo vyvíjelo velmi bouřlivě. V polovině května jsme si mysleli, že již překonaly spodní loučky rámku. Včely se jen vyvěšovaly do volného prostoru. Zatím se místo rozšiřování plástů věnovaly přípravám na rojení. To se jim podařilo 23.5. Roj byl velký a vysoko. 🙁
Byli jsme nějakou dobu smutní. Nezbývá než pozorovat dále a pokračovat v dalším roce.
V současné době 25.9. máme již osazený další 2N úl. Bude tedy větší vzorek na pozorování.