2N úl

Autory úlu 2N jsou včely a pozorování Josefa Nymsy a jeho otce. My jsme pouze určitým prostředníkem, který se snaží ověřit poznatky pana Nymsy. Chceme zkusit, zda jsou pozorování opakovatelná i v našich podmínkách. Na této stránce budeme postupně přidávat naše pozorování.

Je dobré zmínit, jak na 2N úl pohlížíme my. Tento úl je mezi standardními úly velmi atypický. Jeho tvar a velikost vychází z chování včel, kdy jim bylo umožněno stavět dílo dle jejich potřeb bez omezení. Dá se říct, že vyhovuje včelám, ale vnitřním uspořádáním a velikostí plástů nevyhovuje včelaři.

Vnitřní prostor je rozdělený na „plodiště“ a „skladiště“. Plodiště slouží včelám k zajištění zvyšování a udržování populace v době snůšky i mimo ní. Jde o jejich hospodářství, do kterého by jim včelař neměl zasahovat. Skladiště je pak prostor, kde včely ukládají své medné výnosy z hlavní snůšky. Kdybychom tyto dva prostory spojili, dostaneme plást dlouhý cca 90 cm. S takovým plástem by se velmi špatně manipulovalo. Z toho důvodu je plást rozdělen na dvě výše zmíněné části.

Ve skladišti jsou standardní rámky, které je možné jednoduše vyjmout a vytočit v medometu. Zdá se, že je to úl, který může vyhovovat včelám i včelaři. To zřejmě u konvenčních úlů, jak uvádí pan Nymsa, neplatí. Nám jeho úvahy připadají logické, a proto jsme se rozhodli úl sestavit a vyzkoušet. Pojďte pozorovat s námi. Možná se budeme společně divit, co včely dokážou.

Stručný návod a výkresová dokumentace na stavbu 2N úlu zde

Tato stránka vznikla se souhlasem pana Nymsy.

2N-2 r. 2021

Letos dáváme z časových důvodů na web fotky jen z jednoho 2N úlu. Toto včelstvo bylo z našich dosavadních pozorování nejblíže k popisu pana Nymsy. Letos si dobudovaly kompletně přední část plodiště. Předpokládáme, že by v příštím roce mohly obsadit i zadní část úlu. Včelstvo zazimovalo v poměrně početné kolonii. Jedno včelstvo v 2N úlech zjara přišlo nějakým způsobem o matku. Pokusy o vychování nové selhaly. Tak jsme jej zrušili. Další včelstvo je ve 2N úlu takové neduživé už druhým rokem. Je zajímavé sledovat, že ne všem tento typ úlu vyhovuje. Také se nám poštěstilo odchytit jeden roj, který jsme usadili do nově zhotoveného úlu - štěstí přeje připraveným. Toto včelstvo vypadá také zatím velmi dobře. Těšíme se opět na příští sezónu.