2N úl

Autory úlu 2N jsou včely a pozorování Josefa Nymsy a jeho otce. My jsme pouze určitým prostředníkem, který se snaží ověřit poznatky pana Nymsy. Chceme zkusit, zda jsou pozorování opakovatelná i v našich podmínkách. Na této stránce budeme postupně přidávat naše pozorování.

Je dobré zmínit, jak na 2N úl pohlížíme my. Tento úl je mezi standardními úly velmi atypický. Jeho tvar a velikost vychází z chování včel, kdy jim bylo umožněno stavět dílo dle jejich potřeb bez omezení. Dá se říct, že vyhovuje včelám, ale vnitřním uspořádáním a velikostí plástů nevyhovuje včelaři.

Vnitřní prostor je rozdělený na „plodiště“ a „skladiště“. Plodiště slouží včelám k zajištění zvyšování a udržování populace v době snůšky i mimo ní. Jde o jejich hospodářství, do kterého by jim včelař neměl zasahovat. Skladiště je pak prostor, kde včely ukládají své medné výnosy z hlavní snůšky. Kdybychom tyto dva prostory spojili, dostaneme plást dlouhý cca 90 cm. S takovým plástem by se velmi špatně manipulovalo. Z toho důvodu je plást rozdělen na dvě výše zmíněné části.

Ve skladišti jsou standardní rámky, které je možné jednoduše vyjmout a vytočit v medometu. Zdá se, že je to úl, který může vyhovovat včelám i včelaři. To zřejmě u konvenčních úlů, jak uvádí pan Nymsa, neplatí. Nám jeho úvahy připadají logické, a proto jsme se rozhodli úl sestavit a vyzkoušet. Pojďte pozorovat s námi. Možná se budeme společně divit, co včely dokážou.

Stručný návod a výkresová dokumentace na stavbu 2N úlu zde

Tato stránka vznikla se souhlasem pana Nymsy.

« z 2 »
« z 2 »